home menu directions contact happy hour

Contact

Mizu Sushi Bar
1013 Washington Ave.
St. Louis, MO 63101

Phone: 314.621.2646
Fax: 314.621.4850